Novosti

Aktuelnosti i vesti od značaja o realizaciji projekta

Promo konferencija – Požarevac

12. aprila 2019. godine u okviru projekta „Duži život“ – RORS9 u Opštoj bolnici u Požarevcu je održana promo konferencija.

Promo konferencija – Kovin

02. aprila 2019. godine u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ održana je promo konferencija u okviru Projekta „Duži život“ – RORS9

Prezentacija softvera „E-health“

U našoj ustanovi je 27.03.2019. godine prezentovan softver za elektronsku razmenu kliničkih studija i mišljenja u okviru projekta „Duži život“ – RORS9. Tom prilikom su svi koji nisu bili u mogućnosti da lično prisustvuju prezentaciji mogli putem „skype konferencije“ da vide na delu rad softvera.

Održani sastanci članova tima

U cilju organizacije daljih radova u okviru projekta, održani su sastanci sa članovima tima.
Kao pobednik na tenderu, koji je objavljen na portalu interreg serbia-romania, firma DXBEE DOO je započela radove na kreiranju e-health platforme.
U okviru projekta održan je još jedan u nizu okrugli sto u Vršcu od 13. – 15. decembra 2019. godine na kome su uzeli učešće svi partneri u projektu.

Promo konferencija

  OPREMA  

Info dani

INFO DANI U četiri ruralna naselja pregledano 80 pacijenta i to MZ „Radinac“ MZ „Sveti Sava“ po 24 dok u MZ „Slavija“ 19 i u MZ „Mihajlovcu“ 13 pacijenata Mihajlovac MZ Radinac MZ Slavija MZ Sveti Sava

VII Round table

IV Round table održan je u Hotelu „Hamburg“ u Smederevu. Učešće u ovom dogadjaju uzeli su lekari Leadnig partnera iz Rumunije Univerzitet medicine i farmacije „Victor Babes“ Temišvar, SPB „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac i Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo

Završena rekonstrukcija Psihijatrije

Rekonstrukcija zgrade psihijatrije je završena. U toku su pripremni radovi za zvanično otvaranje i useljenje pacijenata u nove prostorije.  
European Cooperation day – We print our future 21.09.2018.

Poseta partnera iz Rumunije

Juče sa gostima iz Rumunije u obilasku zgrade psihijatrije čija se rekonstrukcija finansira iz sredstava projekta prekogranične saradnje sa Rumunijom.

Konferencija za lekare

Posete seoskim ambulantama

Nakon posete tima lekara naše ustanove, održana su predavanja u seoskim ambulantama. Lekari su na licu mesta pregledali stanovnike tih naselja i predložili im dalju terapiju i dijagnostiku

III Round table

U okviru projekta „Poboljšanje zdravstvene nege u neurologiji i psihijatriji – duži život“, od 22. do 24. marta u hotelu „Hamburg“ se održavo okrugli sto, čiji je domaćin bila Opšta bolnica „Sveti Luka“. Reč je o projektu koji je deo INTERREG programa prekogranične saradnje koji partnerski realizuju Rumunija i Srbija, u koji je uključenja i
TOP