Promo materijali

Dokumenta, pamfleti, slike ...

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiranje od strane partnerskih država u programu.

Sadržaj ovog materijala ne predstavlja zvaničan stav Evropske Unije.
U slučaju pritužbi kontaktirajte nas slanjem email-a na adresu:
romania-serbia@mdrap.ro

EVROPSKA UNIJA

PROMOCIJA ZAPOŠLJAVANJA I OSNOVNE USLUGE JAČANJA INKLUZIVNOG RASTA

TOP